shr.be © 2010 • Privacy Policy • Terms of Use

 

Allmänt

 

 

• Ljudböcker/AudioBooks »

Inspelade ljudböcker.

Recorded books. In Swedish.

 

• YouTube-filer »

Videos upplagda på YouTube

Videos sent to YouTube

 

• Släktforskn./Geneology »

Stamtavlor, foton mm

 

• Links/Utilities »

Användbara länkar/program.

Useful links/programs.

 

 

 

 

Välkommen till hemsidan för shr.be

Welcome to shr.be

 

 

 

"Gud har i sin godhet gett var och en av oss förmågan att utföra vissa uppgifter. Hjälp därför varandra på olika sätt, så att alla får nytta av de förmågor Gud har gett er."                             

1 Petrus brev 4:10

 

 

"Each one should use whatever gift he has received to serve others, faithfully administering God's grace in its various forms." 

1 Peter 4:10

 

 

Gud älskar dig!

 

God loves you!

 

 

 

 

 

Härliga daggfriska äpplen! Delicious apples!

 

 

 

Mejla gärna kommen-tarer och önskemål:

 

Please mail me your comments and wishes:

 

Sigvard Herber